Hållbarhetslöfte

Skåneleden ska vara en drivande aktör för hållbara vandringsupplevelser. Skåneleden tillgängliggör attraktiva natur- och kulturmiljöer och arbetar utifrån hållbarhetens tre dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk.

Skåneleden tillgängliggör attraktiva natur- och kulturmiljöer och arbetar utifrån hållbarhetens tre dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk. Photo: Mickael Tannus

Människor, natur och djur ska må bra på Skåneleden. Här är vandringsupplevelsen trygg och leden främjar människors hälsa och bidrar till ökad tillväxt i Skåne. Såväl utvecklingsinsatser som drift och underhåll tar hänsyn till miljön. Ledsystemet står för kvalitet, och har en tydlig organisation och en långsiktig förvaltning. 

Skåneleden bidrar till en hållbar utveckling av samhället:

  • Gemensam kvalitetsstandard för hela Skåneleden
  • Rikta kommunikation och utvecklingsinsatser mot grupper med störst behov, för ökad folkhälsa
  • Utveckla arbetet kring biologisk mångfald och klimatsäkra Skåneleden inför t ex översvämningar, stormar, erosion
  • Arbeta för att öka andelen kollektivt resande till Skåneleden
  • Samarbeta med näringslivsutvecklande aktörer för hållbar tillväxt och levande landsbygd
  • Goda, långsiktiga relationer med markägare och andra intressenter

Skåneleden möjliggör för besökare och samarbetspartners att göra hållbara val:

  • Ta fram och sprida kunskap och inspiration så att målgruppen gör fler hållbara val, t ex i högre grad följa Allemansrätten
  • Minska besökares och samarbetspartners miljöpåverkan, exempelvis genom att främja kollektivt resande och minska nerskräpning
  • Lyfta fram och visa hänsyn till platsers unika natur- och kulturvärden
  • Verka för att upphandlingar och inköp av tjänster ska vara långsiktiga och ekonomiskt hållbara