Kraftsamling Outdoor Skåne

Photo: Apelöga

Nu kraftsamlar vi och skapar skånska leder för vandring och mountainbike, som är i framkant inom rekreation och turism. Med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, genomförs projektet Kraftsamling Outdoor Skåne under åren 2022-2024.

Projektet ska upprusta Skåneleden genom att ta ett helhetsgrepp och åtgärda svaga länkar bland de 130 milen befintlig Skåneled. Konkret innebär det bland annat byggandet av nya vindskydd, toaletter och rastplatser, fyra nya mountainbike-leder och att drygt 30 mil av Skåneleden ska rustas upp genom röjning, nya spänger och enhetliga markeringar och informationsskyltar. Detta kommer att underlätta för besökare att hitta och göra rätt i naturen samt gör det lättare hitta till boende, restauranger och caféer längs leden. Dessutom kommer 5 mil ny Skåneled att skapas längs Skånes sydkust. De nya investeringarna kommer efter projektets avslut att underhållas av kommunerna.

Region Skåne är projektägare och genomför projektet i samverkan med de stora kommunöverskridande aktörerna Stiftelsen Skånska Landskap, Länsstyrelsen Skåne och Tourism in Skåne AB.

Långsiktiga leder

Projektet ska bidra till att genomföra de nödvändiga investeringar som krävs för att leva upp till kriterierna i det nationella ramverket för låglandsleder. Detta innebär:

• Långsiktigt kvalitetssäkrade leder.

• Göra Skåne till en attraktiv besöksdestination med värdskap i fokus.

• Skapa bättre folkhälsa för skåningar genom lättillgängliga leder som ska locka till fysisk aktivitet i naturen.

• Bidra till att utveckla och rusta upp befintliga och nya mountainbikeleder i Skåne.

Kraftsamling Outdoor Skåne finansieras av EUs landsbygdsprogram via Tillväxtverket som hanterar detta stöd.