Etappe

12 Bjärred - Lomma

 • Etappenlänge

  6 km

 • Schwierigkeit

  Leicht

Lisa Wikstrand

Vandringen går längs kusten, förbi hästhagar, bebyggelse, badstränder, dammar, surflägen, talldungar och längs kajen till centrala Lomma.

Efter att ha svängt av från stranden och vandrat under lummiga trädkronor fortsätter leden på en cykelväg med utsikt över slätten och havet.

Vid Habo Ljung går leden tillbaka till stranden och du vandrar längs med naturreservatet Alkärret i Haboljung. Naturreservatet innehåller en mosaikartad miljö med dungar, ängar, busksnår och våta partier med både öppna vattenspeglar och mer igenväxta våtmarker. Här finns ett rikt växtliv och man har funnit drygt 225 olika kärlväxter, till exempel piggtistel, paddfot, bolmört och odört. Med ovanliga träd och växter följer ovanliga insekter och spindlar. Två exempel som har hittats i området är naverlönnsguldmal och kärrmånspindel. Alkärret har tidigare hyst häckande pungmes och idag kan man se och höra bland annat näktergal, gök, fasan och vattenrall.

I direkt anslutning till Alkärret finner du Habo Ljungs camping och därefter ligger Kustdammarna; Fyrkantsdammen och Trekantsdammen, som ursprungligen var lertäkter för tegelframställning. Dammarna är idag viktiga rastlokaler för övervintrande sjöfåglar, särskilt då väderförhållandena i Öresund är hårda och dammarna kan erbjuda en mer skyddad miljö. Under vinterhalvåret finner man här stora flockar av rastande vigg. I dammarna kan man också se t.ex. bergand, salskrake, sothöna och skäggdopping.

Habo Ljung är en populär utgångspunkt för traktens vind- och kitesurfare, här finns också en golfbana och campingplats.

Efter att ha passerat Kustdammarna, som påminner om Lommas historia som tegelbruksort, når du Lomma. Havet kantas av bländande vit sandstrand, Lomma norra badplats. Denna populära badplats kallas i folkmun Lomma Beach. Här ses under varma sommardagar ett myller av människor som kommit hit för att njuta av sol och bad. Det långgrunda vattnet är också populärt bland vindsurfare som har sitt klubbhus bakom en vall av sandklitter.

Du passerar genom ett parti med uppvuxen vegetation innanför sanddynerna. Området planterades i början av 1900-talet med bland annat tall, därav namnet Strandfuret, men domineras idag av björk och lönn.

Vandringen går längs kajen i Lomma hamn, en gammal industrihamn som nu domineras av fritidsbåtar, bostäder och restauranger. Lomma, som är ett gammalt tegelbruks- och fiskesamhälle, omnämnes redan 1085 i den danske kungen Knut den Heliges gåvobrev där han donerar sina egendomar till S:t Laurentiuskyrkan i Lund. Gör gärna en avstickare in till centrum för caféer, restauranger, handel och historisk bebyggelse.

6 km

Leicht

Wie funktioniert die Einstufung?

 • 1-7 km
 • Lätt
 • Kollektivtrafik
 • Hund
 • Kustnära
 • Skåneleden

Campingplatz

Wasser

Höhenunterschied

Abruft Höhendifferenz...
Vid Humlarödshus naturreservat skymtar du Lommas småbåtshamn norröver, och Öresundsbron i söder. item.photographer
Lomma strand item.photographer
Längs med SL5 är det alltid nära till en hållplats. item.photographer

Sehenswürdigkeiten entlang der Etappe

Suchen Sie für Ihre Wandertour nach einer Unterkunft oder einem gemütlichen Café? Hier finden Sie einige der Sehenswürdigkeiten und interessanten Plätze entlang der Etappe.

Wandervorschläge

Sie wissen nicht genau, wo Sie wandern möchten? Lassen Sie sich durch unsere Auswahl verschiedener Strecken inspirieren – es gibt kurze und lange, mit oder ohne Übernachtung sowie mit verschiedenen Themen.

Alle anzeigen
von

Aktuelles

Hier gibt es Neuigkeiten zum Radweg, sowie aktuelle Umleitungen oder Einschränkungen.

Alle anzeigen

Weiter auf der Weg

Frühere Etappe

Nächste Etappe