Etappe

13 Lomma - Spillepeng

 • Etappenlänge

  5 km

 • Schwierigkeit

  Leicht

Lisa Wikstrand

Du vandrar längs stranden ut ur Lomma samhälle, genom Öresundsparkens naturreservat och vidare på cykelvägen längs naturreservatet Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad.

Lommabukten har några av Sveriges rikaste ålgräsängar, med täta och djupa bestånd som fungerar som barnkammare åt uppväxande fisk. Den naturliga stranden och de grunda sandrevlarna utgör viktiga rastplatser och födosöksområden för gäss, änder och vadare.

Området söder om Lomma nyttjades redan under stenåldern av människor. I Öresundsparkens naturreservat har man funnit flintspån och en flintkärna, vilket tyder på att platsen utgjorde en stenåldersboplats i okänd utsträckning. Naturreservatsområdet var under 1700-talet utmarker tillhörande Alnarpsgården och Karstorps by och användes som betesmarker. Här har också funnits campingplats och flyktingförläggning. Tågarps hed och Alnarps fälad, söder om Öresundsparken, betas fortfarande under sommaren och visar ett kulturlandskap som tidigare hade en obruten sträckning längs Skånes sydvästkust men nu bara finns i små fragment. De här ängarna har troligen använts som betesmark ända sedan bronsåldern.

Leden går genom Öresundsparkens naturreservat, som har en varierad havsstrandsvegetation och örtrika ängsmiljöer som gynnar många insekter, fåglar och fladdermöss. I anslutning till Öresundsparken ligger naturreservatet Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fälad. Beträdnadsförbud råder i reservatet under delar av året, varför ledens sträckning går på cykelbanan i reservatets kant, men utsikten över de tidvis blöta strandängarna och havet är hänförande.

Statens Lantbruksuniversitet i Alnarp ligger en kilometer från leden, det är möjligt att efter en runda i den fantastiska parken vandra över ängarna och ansluta till leden igen lite längre söderut. Här finns Alnarps Slott som uppfördes för lantbruksinstitutet 1862 och omges av den vackra Alnarpsparken med landets näst största samling vad gäller arter och varieteter av träd och buskar.

5 km

Leicht

Wie funktioniert die Einstufung?

 • 1-7 km
 • Lätt
 • Kustnära
 • Kollektivtrafik
 • Barnfamiljer
 • Hund
 • Skåneleden

Campingplatz

Wasser

Höhenunterschied

Abruft Höhendifferenz...
Utsikten vid Öresundsparken är vacker. Här finns rastplatser för en paus i solen. item.photographer
Stanna i Lomma för fika eller lunch i den mysiga hamnen. item.photographer
Lomma strand är populär, både bland badgäster och surfare. item.photographer

Sehenswürdigkeiten entlang der Etappe

Suchen Sie für Ihre Wandertour nach einer Unterkunft oder einem gemütlichen Café? Hier finden Sie einige der Sehenswürdigkeiten und interessanten Plätze entlang der Etappe.

Wandervorschläge

Sie wissen nicht genau, wo Sie wandern möchten? Lassen Sie sich durch unsere Auswahl verschiedener Strecken inspirieren – es gibt kurze und lange, mit oder ohne Übernachtung sowie mit verschiedenen Themen.

Alle anzeigen
von

Aktuelles

Hier gibt es Neuigkeiten zum Radweg, sowie aktuelle Umleitungen oder Einschränkungen.

Alle anzeigen

Weiter auf der Weg

Frühere Etappe

Nächste Etappe