Trail section

Etapp 13 Bjärred - Lomma

 • Length

  6 km

 • Degree of difficulty

  Easy

Lisa Wikstrand

Vandringen går längs kusten, förbi hästhagar, bebyggelse, badstränder, dammar, surflägen, talldungar och längs kajen till centrala Lomma.

Efter att ha svängt av från stranden och vandrat under lummiga trädkronor fortsätter leden på en cykelväg med utsikt över slätten och havet.

Vid Habo Ljung går leden tillbaka till stranden och du vandrar längs med naturreservatet Alkärret i Haboljung. Naturreservatet innehåller en mosaikartad miljö med dungar, ängar, busksnår och våta partier med både öppna vattenspeglar och mer igenväxta våtmarker. Här finns ett rikt växtliv och man har funnit drygt 225 olika kärlväxter, till exempel piggtistel, paddfot, bolmört och odört. Med ovanliga träd och växter följer ovanliga insekter och spindlar. Två exempel som har hittats i området är naverlönnsguldmal och kärrmånspindel. Alkärret har tidigare hyst häckande pungmes och idag kan man se och höra bland annat näktergal, gök, fasan och vattenrall.

I direkt anslutning till Alkärret finner du Habo Ljungs camping och därefter ligger Kustdammarna; Fyrkantsdammen och Trekantsdammen, som ursprungligen var lertäkter för tegelframställning. Dammarna är idag viktiga rastlokaler för övervintrande sjöfåglar, särskilt då väderförhållandena i Öresund är hårda och dammarna kan erbjuda en mer skyddad miljö. Under vinterhalvåret finner man här stora flockar av rastande vigg. I dammarna kan man också se t.ex. bergand, salskrake, sothöna och skäggdopping.

Habo Ljung är en populär utgångspunkt för traktens vind- och kitesurfare, här finns också en golfbana och campingplats.

Efter att ha passerat Kustdammarna, som påminner om Lommas historia som tegelbruksort, når du Lomma. Havet kantas av bländande vit sandstrand, Lomma norra badplats. Denna populära badplats kallas i folkmun Lomma Beach. Här ses under varma sommardagar ett myller av människor som kommit hit för att njuta av sol och bad. Det långgrunda vattnet är också populärt bland vindsurfare som har sitt klubbhus bakom en vall av sandklitter.

Du passerar genom ett parti med uppvuxen vegetation innanför sanddynerna. Området planterades i början av 1900-talet med bland annat tall, därav namnet Strandfuret, men domineras idag av björk och lönn.

Vandringen går längs kajen i Lomma hamn, en gammal industrihamn som nu domineras av fritidsbåtar, bostäder och restauranger. Lomma, som är ett gammalt tegelbruks- och fiskesamhälle, omnämnes redan 1085 i den danske kungen Knut den Heliges gåvobrev där han donerar sina egendomar till S:t Laurentiuskyrkan i Lund. Gör gärna en avstickare in till centrum för caféer, restauranger, handel och historisk bebyggelse.

6 km

Easy

How does the grading work?

 • 1-7 km
 • Lätt
 • Kollektivtrafik
 • Hund
 • Kustnära
 • Skåneleden

Campsite

Water

Elevation

Fetching elevation data...
Vid Humlarödshus naturreservat skymtar du Lommas småbåtshamn norröver, och Öresundsbron i söder. Photographer: Lisa Wikstrand
Lomma strand Photographer: Lisa Wikstrand
Längs med SL5 är det alltid nära till en hållplats. Photographer: Lisa Wikstrand

Highlights along the section

Are you looking for a place to stay or a cozy cafe during your hike? Here are some of the sights and places to visit along the section.

Hiking suggestions

Do you find it difficult to know where to start your hike? Here is some inspiration and a selection of recommended hikes - short and long, with or without accommodation or based on different themes.

Show all
of

News

Here you will find information about what's new on the trail as well as current redirections and disturbances.

Show all

Continue on the trail

Previous section

Next section